365-dagars returpolicy - utan frågor!
Frakt 50 kr - Fraktfritt över 595 kr-
Kontakta Oss

VÅRT ANSVAR

Som företag har vi ett enormt ansvar mot våra kunder och planeten vi kallar vårt hem. Försörjningskedjans komplexitet inom modeindustrin kräver åtgärder för att minska negativa konsekvenser, så som logistikens och tillverkningens påverkan på miljön. För att minska vår miljöpåverkan och öka välmåendet för våra bröder och syster runtom i världen, gör vi vårt bästa för att ta medvetna beslut gällande dessa effekter. Vi vill bidra till en industri i förändring till det bättre men är medvetna att det är en stor uppgift. Vi är inte ett hållbart märke ännu, men vi har påbörjat resan för att bli det. Vi hoppas att, i nära samarbeta med partners i försörjningskedjan och industrin i sin helhet, att vi kommer nå detta mål.

"Ärlighet och mångfald har alltid varit en del av vår kultur och vi försöker föra fram dessa värderingar i vårt arbete med CSR och ESG. Vi är inte där vi vill vara ännu, men vi tar vårt ansvar på allvar och gör förbättringar för varje år under vår tillväxtsresa som företag."- Sebastian Petersen, CEO of Trendhim

Våra värderingar

Att försäkra våra medarbetares, djurens och miljöns välmående har varit del av vårt DNA och vi har integrerat det i vårt företagande. För oss är hållbarhet en nödvändig del av företagande och viktigt för framgång på längre sikt. Vi arbetar ständigt för full transparens inom vår försörjningskedja men det är ett väldigt komplext område. För oss är transparens samma som ärlighet, vilket är en grundsten för gott företagande. Det är anledningen till varför våra leverantörer skriver på vår Uppförandekod för leverantörer vilket sätter strikta krav gällande människors- arbets- och djurens rättigheter, miljöskydd och många andra saker. Krav vi alla måste följa för att förbättras.

Policys

Vårt förhållande till våra leverantörer baseras på policys som vägleder oss mot en mer hållbar framtid. Dessa policys gör relationerna mer transparenta.

UPPFÖRANDEKOD

Vår Uppförandekod för Leverantörer säger: "Vi erkänner att uppnå en hållbar utveckling inte är något vi kan på en gång. Istället är det en pågående process – en resa vi gör tillsammans."

Uppförandekoden är baserad på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som är nyckeln för FN och ILO-konventionen. Kraven gäller även alla fabriker som arbetar för oss och alla arbetare som är anställda där. Den här Uppförandekoden är en bindande långtidsöverenskommelse att skydda alla företag, anställa och djur involverade i vårt arbete.

ANDRA POLICYS

Alla våra leverantörer måste även skriva på följande policys:

  • Uppförandekod för leverantörer
  • Djurskyddspolicy
  • Antikorruptionspolicy
  • Barnarbetspolicy
  • Kemisk restriktionspolicy

GRÖN ENERGI PÅ TRENDHIM

Elen till vårt huvudkvarter och lager är 100 % grön och kommer från danska vindturbiner. Vår elleverantör NRGI planterar träd för att kompensera för koldioxidutsläpp från vår elkonsumtion, vilket gör vår el klimatneutral.

GRÖNT LJUS

Medan vårt team växer behöver vi mer kontorsutrymme. Flytten till det nya kontoret var ett tillfälle för förändring. LED-lampor är mer energisnåla än vanliga ljus och har en längre livstid, vilket minskar behovet och därmed miljöpåverkan av dess produktion. Det är anledningen till att vi investerade i helt nya LED-ljus i vårt kontor, vilket minskat elkonsumtionen med 35 %!

RENASTE MOLNET INOM INDUSTRIN

Dataförvaring har negativa inslag på miljön då det kräver massiva mänger el. Vi känner till den negativa påverkan dataförvaring har eftersom det kräver mycket energi. Trendhim arbetar med Google Cloud, vilket är den renaste molntjänsten tillgänglig. Den är i detta nu helt klimatneutral och siktar på att drivas med helt 100 % miljövänlig energi innan 2030.

Läs mer om molntjänsten på Googles hemsida

ÅTERVINN, ÅTERVINN, ÅTERVINN

ÅTERVUNNA PAPPKARTONGER

Du vet att din dag bara blev mycket bättre när du fått ditt paket från Trendhim. Nu kan du njuta av det ännu mer eftersom alla våra pappkartonger är tillverkade av återvunnen papp. Även produktionen av kuverten vi använder är klimatneutrala..

LAGERLÖSNINGAR

Vårt lagers nya förvaringslösningar är effektiva och miljövänliga. De är tillverkade i 100 % återvunnet papper och är 100 % återvinningsbara när vi är klara med dem!

Läs mer om våra hållbara lösningar på Palittes hemsida

GOOD KARMA-PROJEKTET

Med hjälp av våra kunder stöttar vi goda ändamål och mindre insatser som positivt påverkar människors liv som är i behov, förtjänar eller helt enkelt vill det! Vi har skickat accessoarer till auktion för att samla in pengar till hemlösa, skickat rakkräm till kardiologavdelningar och get toalettartiklar och godis till fattiga barn, för att nämna några få insatser.

Hållbara partnerskap

INVESTERING I KUNSKAP

Att utföra förändring är lättare med rätt folk ombord. Därför har vi blivit partner med Sustainawear för att lära oss mer om hållbarhet. Genom deras program lär vi oss konstant att vara mer medvetna om vårt arbetssätt och att tänka hållbarhet när vi tar beslut. Programmet är designat av experter inom området och skapar därmed extra värde för vår implementering av det inom CSR och ESG.

Läs mer om Sustianawear på deras hemsida

Ger avfall en ny mening

Vi tänker om hur vi hanterar avfall och ger det en ny livscirkel. Vi har gått samman med Upcycling Forum, en organisation som hjälper företag återvinna avfall. Tillsammans håller vi på att implementera Förenta nationernas utvecklingsbara hållbarhetsmål så som Värdigt arbete och Ekonomisk tillväxt, Ansvarsfull konsumtion och produktion och partnerskap för målen ( läs mer om FN:S mål på deras hemsida). Vi hoppas hitta ett nytt syfte för alla produkter och material som inte blir sålda på vår hemsida av olika anledningar.

Whistleblowing/Visselblåsning

Vår långsiktiga framgång är byggd på ett rättvist och etiskt företagande. Visselblåsning är en tjänst som låter dig rapportera oro eller brott mot vår etiska kod eller värderingar. Du kan framföra dina åsikter anonymt och utan beviskrav - enbart i god tro - nedan.

Rapportera här